Το Mindful Employer έρχεται στην Έλλαδα !

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTION PLUS προωθεί την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μέσω της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Η ACTION PLUS υποστηρίζει επιχειρήσεις, φορείς και οργανώσεις να αναπτύξουν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, να σχεδιάσουν ή να αυξήσουν τον θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή τους. Ταυτόχρονα,  ενθαρρύνουμε τη δικτύωση και τη συνεργασία με σκοπό να συμβάλουμε σε μια ‘κοινωνία για όλους και όλες’.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δράσεις και υπηρεσίες που συμβάλλουν:

  • στην εκπαίδευση  και ενδυνάμωσηατόμων και ομάδων και τη κινητοποίηση για την επίτευξη των στόχων τους
  • στην δικτύωση και την συνεργασία
  • στην στοχευμένη ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένα θέματα προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε σεμινάρια και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες  για:

  • την ανάπτυξη capacity building
  • την εξεύρεση οικονομικών πόρων/ χρηματοδοτήσεων
  • την ηθική ανάπτυξη του εθελοντισμού
  • την αποτελεσματική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
  • την διαφάνεια και λογοδοσία και
  • την δικτύωση και συνεργασία.

Η πρωτοβουλία Mindful Employer έρχεται στην Ελλάδα

Από τον Αύγουστο 2017 η Action Plus εκπροσωπεί στην Ελλάδα την πρωτοβουλία Mindful Employer, που έχει στόχο την υποστήριξη και ανάδειξη ελληνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τη ψυχική υγεία των εργαζομένων τους και τηρούν πολιτική μη διακρίσεων σχετικά με αυτό το θέμα.

Στους χώρους εργασίας το άγχος, η ανασφάλεια, η έλλειψη μηχανισμών στήριξης υποσκάπτουν την ισορροπία του ατόμου και κατ’ επέκταση το εργασιακό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία Mindful Employer έχει εξαπλωθεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Καναδά. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή της στην Ελλάδα είναι απόλυτα σκόπιμη και θα έχει μόνο θετικά να προσφέρει.

Μείνετε συντονισμένοι / ες για τις πρώτες μας δράσεις τον χειμώνα 2017 – 2018!

Φόρμα Επικοινωνίας

Close Menu
Top